TOEWIJZING

EXTRA INFORMATIE BIJ HET FILMPJE:
De voorrangsgroepen (broers, zussen en kinderen van personeel) waren reeds gestart met inschrijven voor de coronacrisis. Deze kinderen vallen dus buiten ons aanmeldsysteem.
Deze kinderen hebben reeds een inschrijving in de voorrangsschool, zij nemen dus geen beschikbare plaatsen meer in binnen het aanmeldsysteem.

Hoe gebeurt de toewijzing van de aangemelde leerlingen?
20 mei 2020
De computer wijst elke leerling toe aan een school. Het computerprogramma houdt daarbij eerst rekening met de opgegeven schoolvoorkeur. Omdat we met dit systeem iedereen gelijke kansen willen geven, zal de schooltoewijzing per toeval gebeuren. Het verloopt als volgt:

 • Eerste ronde: de computer gaat bij iedere leerling na welke zijn eerste schoolvoorkeur is. Hij ordent de leerlingen op een willekeurige wijze zodat een lijst tot stand komt. Zolang er plaats is in je school van eerste voorkeur, krijg je er een toewijzing nummer (T-nummer). Van zodra er geen plaats meer is in je school van eerste voorkeur, krijg je een reservenummer (R-nummer) voor deze school.
 • Tweede ronde: de computer gaat na voor de leerlingen met een R-nummer in de school van eerste voorkeur, welke hun school van tweede voorkeur is. Opnieuw ordent hij deze leerlingen op een willekeurige wijze. Als er plaats is in de school van tweede voorkeur, krijg je daar een T-nummer. Je behoudt uiteraard ook je R-nummer in je school van eerste voorkeur. Als ook in de school van tweede voorkeur geen plaats is, krijg je weer een R-nummer.
 • De computer controleert bij elke ronde of een leerling een indicatorleerling is. Indicatorleerlingen worden in volgorde van toewijzing aan de gereserveerde plaatsen toegewezen.

De volgorde van aanmelding heeft geen invloed op de toewijzing.

25 mei 2020
We sturen je een e-mail of brief per post (als je dat wenst). Daarin staat in welke school je kind een toegewezen plaats (T-nummer) heeft en/of in welke scholen je kind op de reservelijst (R-nummer) staat.

 • Je krijgt voor een school een volgnummer dat begint met een T: dit is het nummer voor de school waaraan je kind effectief is toegewezen.
 • Je krijgt voor een school een volgnummer dat begint met een R: dit is het nummer voor de school waar je kind op de reservelijst staat. Voor de indicatorleerlingen begint het reservenummer met R-IND en een volgnummer in de reservelijst van de indicatorleerlingen. Voor de niet-indicatorleerlingen begint het reservenummer met R-nietIND en een volgnummer in de reserve lijst van de niet-indicatorleerlingen. De reservelijst van de indicator en de niet-indicatorleerlingen begint met 1 te nummeren. Wanneer er plaatsen vrij komen, worden de leerlingen op de reservelijst in de genummerde volgorde van hun reservelijst (IND of nietIND) gecontacteerd. Indien een van beide lijsten geen reservenummers meer bevat en er komen nog plaatsen vrij, dan wordt het eerstvolgende reservenummer van de andere lijst daar toegewezen. De volgorde van de reservelijst blijft bestaan tot het afsluiten van de inschrijvingen
 • Voor de leerlingen met een T-nummer zal bij de mail ook de praktische informatie zitten over de regeling om in te schrijven in de school.
 • Voor de leerlingen met een R-nummer bevat de mail een bijlage met de mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving. Dit bewijs moet je goed bijhouden. Indien er op deze school later plaatsen vrij komen, zal de school je contacteren om in te schrijven. Hierbij zal de school steeds de volgorde van de lijst met de R-nummers respecteren.

T-nummer betekent: ik heb een effectieve toegewezen plaats in de school.
R-IND-nummer betekent: ik ben indicatorleerling en ik heb een reservenummer op de wachtlijst van de indicatorleerlingen in de school.
R-nietIND-nummer betekent: ik ben niet-indicatorleerling en ik heb een reservenummer op de wachtlijst van de niet-indicatorleerlingen in de school.

Vanaf 25 mei 2020

Je hebt een T-nummer
Je dient je toewijzing om te zetten in een inschrijving.
Dit doe je door opnieuw in te loggen via je account op de aanmeldpagina.
In het keuzemenu zie je een nieuw veld 'Inschrijving afronden'.

 • Je vult een aantal bijkomende gegevens in (bv. contactgegevens van de ouders, adres ...).
 • Je maakt een studiekeuze.
 • Je gaat akkoord met het schoolreglement van de school.
  Deze akkoordverklaring is noodzakelijk om je toewijzing om te zetten in een officiële inschrijving.

Is je kind aangemeld als indicator-leerling?
Dan dien je zo snel mogelijk een bewijsstuk van de schooltoelage of de verklaring op eer (diploma moeder) aan de school te bezorgen. Dit kan via e-mail of via de post. De school zal het document controleren. Wie verkeerde informatie geeft, verliest zijn toegewezen- en/of reservenummers en zal achteraan de lijst van niet-indicatorleerlingen belanden.

We willen je vragen je inschrijving voor 8 juni 2020 af te ronden.

Je hebt een R-nummer
Tijdens de inschrijvingsprocedure blijft je R-nummer behouden in de school van hogere voorkeur, tenzij je er zelf afstand van doet. Het is daarom belangrijk dat je de mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving met het R-nummer goed bijhoudt. Van zodra er een plaats vrij komt in de een school waar jij een R-nummer hebt en jij staat er vooraan op de reservelijst, zal deze school je contacteren om daar in te schrijven. Je hebt dan maximum vijf schooldagen om te beslissen of je de plaats wenst.
De ervaring leert dat in scholen met wachtlijsten plaatsen kunnen vrij komen om verschillende redenen: leerlingen kiezen voor een andere school, ze zijn tevreden met de toewijzing aan een school van lagere voorkeur, toevallige omstandigheden zoals bv. verhuis.

Je kan op onze website vanaf 25 mei (12 u.) zelf de stand van zaken van je kind op de reservelijst raadplegen. Je hebt je gebruikersnaam en wachtwoord nodig.