ALGEMENE INFORMATIE

Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in welke school of scholen jij je kind wil inschrijven.
Een kind inschrijven in een school houdt in dat er een plaats vrij is in de school en dat je als ouder akkoord gaat met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school.

Waarom organiseren wij een aanmeldprocedure?
Tijdens de coronacrisis worden alle inschrijvingen, waarvoor fysieke aanwezigheid vereist is, opgeschort. Omdat er nog veel onzekerheid is over het moment waarop fysieke inschrijving terug zal worden toegelaten, kiest onze school ervoor om de inschrijvingen voor het eerste jaar via digitale aanmelding te laten verlopen.

Tijdslijn

tijdlijn

Wie meldt aan?
Kinderen die in Sint-Angela of Don Bosco in 1A of 1B willen starten.

De inschrijvingsperiode voor broers*en zussen* was reeds gestart voor de coronacrisis uitbrak.
Deze broers, zussen en kinderen van personeel hoeven niet opnieuw aan te melden, want een reeds gerealiseerde inschrijving blijft gelden.


              * Ook stiefbroers en -zussen, halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen.

Heb je een broer of zus nog niet ingeschreven?

 • In Don Bosco kan dit nog tot 30 april 2020. Neem hiervoor contact op met Bart Hoogwijs (bart.hoogwijs@donboscogb.be).
 • In Sint-Angela is de inschrijvingsperiode voor voorrangsgroepen afgerond.

Wil je een broer of zus alsnog inschrijven in Sint-Angela?
Meld het kind aan via het aanmeldingssysteem. Omdat je geen gebruik hebt gemaakt van de voorrangsregeling, heeft je kind geen voorrangsrecht meer.

1A of 1B?
1A is bestemd voor leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs ontvangen.
1B is bestemd voor leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs ontvangen.

Weet je nog niet of je kind het getuigschrift basisonderwijs zal ontvangen? Contacteer dan de basisschool of het CLB.

1A1B
 

Hoe aanmelden?
Je meldt aan tussen woensdag 22 april 2020 vanaf 14 u. tot en met woensdag 13 mei 2020 14 u. via deze website.
(De aanmeldapplicatie is pas toegankelijk vanaf 22 april om 14 u.)

Wat heb je nodig om aan te melden?

 • Een computer met internet.
 • Naam, voornaam, geboortedatum en adres van je kind.
 • Het rijksregisternummer van je kind. Dat vind je op de achterzijde van de kids-ID van je kind (11 cijfers; links bovenaan).

Stappenplan

 1. De aanmelder (ouder/voogd) maakt een account aan op de website en bevestigt deze account via e-mail.
 2. Je geeft de gegevens op van het kind.
 3. Je geeft de schoolkeuzes op.
 4. Je ontvangt ter bevestiging een e-mail en controleert deze.

aanmelden

Ordening en toewijzing
Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?
De plaatsen worden verdeeld door de computer op basis van de criteria ‘schoolvoorkeur’ en ‘toeval’. Er wordt getracht zoveel mogelijk kinderen hun eerste voorkeur te geven. Daarom gebeurt er eerst een trekking voor alle eerste schoolvoorkeuren van alle aangemelde leerlingen. De leerlingen worden in een willekeurige volgorde gerangschikt en toegewezen.
Voor alle leerlingen die niet konden toegewezen worden aan hun school van 1e voorkeur, wordt gekeken naar de 2e schoolvoorkeur. Opnieuw worden de leerlingen in een bij toeval bepaalde volgorde toegewezen. Zo worden alle aanmeldingen verwerkt per schoolvoorkeur.

Er zijn 3 resultaten mogelijk:

 1. Je wordt toegewezen aan de school van 1e keuze. Je mag inschrijven in deze school.
 2. Je wordt toegewezen de school van lagere keuze. Je mag inschrijven in deze school en staat op de wachtlijst van de school van hogere keuze. Je kan jouw dossier opvolgen via jouw account op de aanmeldwebsite.
 3. Je wordt aan geen school toegewezen en staat op de wachtlijst van beide scholen waarvoor je hebt aangemeld. Je kan jouw dossier opvolgen via jouw account op de de aanmeldwebsite.

Indicator en niet-indicator leerlingen
Aanmeldende scholen zijn volgens het decreet verplicht om plaatsen te voorzien voor indicator en niet-indicatorleerlingen.

Wanneer behoor je tot de indicatorgroep?

 • Het gezin ontving een schooltoelage in schooljaar 2018-2019 of een schooltoeslag in 2019-2020.
 • De moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs.

Bij elke nieuwe inschrijving moet een leerling aan de hand van bewijsstukken opnieuw aantonen of hij/zij aan één of meerdere indicatoren beantwoordt.

Wat als ik niet heb aangemeld tijdens de aanmeldperiode?
De vrije inschrijvingen starten op dinsdag 2 juni 2020.
Vanaf 2 juni 2020 kan je de school contacteren.

 • Heeft de school vrije plaatsen? Je kan je kind onmiddellijk inschrijven.
 • Heeft de school geen vrije plaatsen? Je kind wordt op de wachtlijst geplaatst.

Neem zeker geen risico en meld aan tijdens de aanmeldperiode van woensdag 22 april tot woensdag 13 mei!
Aanmelden doe je via de knop 'Aanmelden' op deze website.