VRAGEN OVER HET AANMELDEN

Wat is het verschil tussen aanmelden en inschrijven?​​
Aanmelden betekent dat je vooraf laat weten in welke school of scholen jij je kind wil inschrijven.
Een kind inschrijven in een school houdt in dat er een plaats vrij is in de school en dat je als ouder akkoord gaat met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school.

Waarom organiseren wij een aanmeldingsprocedure?​
Tijdens de coronacrisis worden alle inschrijvingen, waarvoor fysieke aanwezigheid vereist is, opgeschort. Omdat er nog veel onzekerheid is over het moment waarop fysieke inschrijving terug zal worden toegelaten, kiest onze school ervoor om de inschrijvingen voor het eerste jaar via digitale aanmelding te laten verlopen.

Wanneer start de aanmeldperiode?​
De aanmeldperiode start vanaf woensdag 22 april 2020 (14 uur) tot en met woensdag 13 mei 2020 (14 uur). ​

Heeft het tijdstip van aanmelden belang?
Het moment van aanmelden heeft geen belang. Er wordt geen rekening gehouden met chronologie.

Wat heb ik nodig om mijn kind aan te melden?​

 • Een computer met internet en een e-mailadres.
 • Naam, voornaam, geboortedatum en adres van je kind.
 • Het rijksregisternummer van je kind. Dat vind je op de achterzijde van de kids-ID van je kind (11 cijfers; links bovenaan) of op de SIS-kaart van je kind (rechts bovenaan). 

Voor welke scholen kan je aanmelden? ​
Je kan aanmelden voor:

 • Don Bosco Groot-Bijgaarden
 • Sint-Angela, Ternat

Voor hoeveel scholen kan je aanmelden? ​
Je kan ervoor kiezen om voor één of beide scholen aan te melden. Indien je voor beide scholen aanmeldt, geef je aan welke school de voorkeur krijgt. Wie voor beide scholen aanmeldt heeft in principe meer kans om een plaats toegewezen te krijgen.

We raden aan vooraf info te verzamelen over scholen waar je kind zich thuis kan voelen.
Bekijk ook zeker en vast het studieaanbod van onze scholen! Don Bosco en Sint-Angela bieden verschillende keuzeopties aan.
Ga eens kijken op de schoolwebsites! Een beknopte versie van het studieaanbod vind je onder de keuzeknop ‘Studieaanbod’.

Waarom werkt Regina Caeli niet met digitale aanmelding?
De inschrijvingen in Regina Caeli (voor het eerste jaar) vonden plaats op zaterdag 7 maart, dus voor de coronacrisis uitbrak. Daarom is het niet nodig om digitaal aan te melden voor Regina Caeli. Reeds gerealiseerde inschrijvingen blijven immers geldig!
Het eerste jaar is ondertussen volzet.

Wil je je inschrijven voor het 2de tot 6de jaar in Regina Caeli?
Dat kan op 1 en 2 juli van 9 tot 12 uur.

Wie kan je ondersteunen bij het aanmelden?​
Iedereen kan je helpen: een familielid, een vriend, een zorgbegeleider, een onderwijzer, een voogd ... Je krijgt als ouder de mail met het resultaat van de aanmelding.
Je kan een extra mailadres opgeven zodat een tweede persoon de aanmelding mee kan opvolgen.

Wat als je tijdens de aanmeldperiode jouw gegevens wil wijzigen?​
Door je gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen, kom je in het aanmeldprogramma. Je kan de gegevens daar zo vaak je wil wijzigen tot en met 13 mei (14 uur).​

Waar houden gescheiden ouders best rekening mee?​

 • In het belang van het kind bespreken gescheiden ouders vooraf in welke school of scholen ze hun kind willen aanmelden. Bij geen onderling akkoord, dienen de ouders een procedure in kortgeding op te starten bij de vrederechter. Hou rekening met de beperkte tijd voor aanmelden en inschrijven. 
 • Ouders die niet op hetzelfde adres wonen, mogen hun kind niet afwisselend naar de ene en dan weer naar de andere school sturen. De school moet zo’n inschrijving weigeren.

Gelieve ons voor verdere vragen hierover te contacteren via aanmelden@sgdilbeekternat.be.

Wat met kinderen van dezelfde leefentiteit die op hetzelfde ogenblik de overstap naar het eerste jaar secundair onderwijs maken?

 • Indien de ouders identieke keuzes hebben gemaakt en hebben aangevinkt om te koppelen met resultaat:
  • dat 1 kind een toewijzing heeft en het andere niet, dan engageren de scholen zich om het niet-toegewezen kind in overcapaciteit op te nemen in de school waarin het andere kind werd toegewezen. Dit gebeurt automatisch door het systeem.
  • dat beide kinderen een ander resultaat hebben, dan engageren de scholen zich om de kinderen op te nemen in overcapaciteit in de school van hoogste toewijzing. Dit gebeurt automatisch door het systeem.
 • Indien de ouders identieke keuzes hebben gemaakt en niet hebben aangevinkt om te koppelen, zal elke vraag om toch te koppelen niet ontvankelijk worden verklaard.
 • Indien de ouders verschillende keuzes hebben gemaakt en hebben aangevinkt om te koppelen, zal elke vraag om toch te koppelen niet ontvankelijk worden verklaard.
 • Indien de ouders verschillende keuzes hebben gemaakt en niet hebben aangevinkt om te koppelen, zal elke vraag om toch te koppelen niet ontvankelijk worden verklaard.
 • Indien binnen één school kind 1 zich heeft aangemeld voor 1A en kind 2 zich heeft aangemeld voor 1A en 1B, kind 1 heeft een effectieve toewijzing in 1A, kind 2 heeft zowel voor 1A als 1B geen effectieve toewijzing, dan kan kind 2 op basis van overcapaciteit in 1A mee worden ingeschreven maar niet in 1B in die school. Dit gebeurt automatisch door het systeem.

Wat indien er slechts één plaats vrij is voor kinderen uit dezelfde leefentiteit (broers, zussen, stiefbroers...)?​
Je kan je kinderen van dezelfde leefentiteit aan elkaar koppelen. Door te koppelen geef je aan dat je kinderen bij voorkeur in dezelfde school worden ingeschreven. 
Opgelet: deze koppeling geldt enkel indien de kinderen voor eenzelfde structuuronderdeel worden aangemeld; 1A of 1B (geen combinatie van beide).

Wat als je kind al is ingeschreven in de voorrangsschool (school van de broer of zus), maar je ook interesse hebt om in te schrijven in de andere school?
Dit kan. In dit geval dien je je kind aan te melden, je geeft dan enkel de niet-voorrangsschool op bij je keuze.
Indien je een plaats krijgt toegewezen voor deze school, kan je ervoor kiezen in deze school in te schrijven. Je inschrijving voor de voorrangsschool wordt dan geannuleerd.
Indien je geen plaats krijgt toegewezen in de school van voorkeur, blijft je inschrijving in de voorrangsschool gelden.

Je kind volgt les in een lagere school gelegen op dezelfde campus als de secundaire school. Hoe kan je je kind aanmelden?
Deze kinderen hebben geen voorrang.  Ze dienen zich zoals iedereen ook aan te melden tijdens de aanmeldperiode.

Je woont dicht bij de school. Krijgt je kind voorrang?​
Neen, voor het secundair onderwijs geldt het afstandscriterium niet, het is decretaal niet toegestaan. Het maakt dus geen verschil of je dichtbij dan wel ver van een school woont.

Behoort je kind tot een indicator- of niet-indicatorprofiel?​
Aanmeldende scholen zijn volgens het decreet verplicht om een onderscheid te maken tussen leerlingen met een indicator- en niet-indicatorprofiel.
Wanneer behoor je tot een indicatorprofiel?

 • Je ontving een schooltoelage van de dienst school- en studietoelage (2018-2019) of een schooltoeslag vanuit het Groeipakket (2019-2020).
 • De moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs.

Bij elke nieuwe inschrijving moet een leerling aan de hand van bewijsstukken opnieuw aantonen of hij/zij aan één of meerdere indicatoren beantwoordt.

Hoe bewijs je dat je recht hebt op een schooltoelage (2018-2019) of schooltoeslag (vanaf 2019-2020)?​
Je moet bij de inschrijving een bewijs voorleggen dat je dit schooljaar een schooltoeslag ontvangt of het vorige schooljaar een schooltoelage ontving. Deze documenten kunnen gelden als bewijs:

 • de brief van de dienst school- en studietoelage
 • de brief van de uitbetaler van het Groeipakket
 • een rekeninguittreksel. 

Wat indien je je gegevens nog wilt wijzigen?​
Je bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die je indient, maar je kan je gegevens die je via het internet registreert, nog altijd wijzigen tot en met woensdag 13 mei 2020 (14u). Het volstaat opnieuw in te loggen. Ben je onzeker of je de gegevens juist hebt ingediend, dan kan je contact opnemen met aanmelden@sgdilbeekternat.be. Tijdens de aanmeldperiode zal er ook een telefoonnummer beschikbaar zijn waar je terecht kan voor dringende technische ondersteuning. Dit telefoonnummer zal gepubliceerd worden op onze contactpagina.

Wat indien je niet alle gegevens wenst te registreren?​
Het is belangrijk dat je de gegevens m.b.t. de indicatoren correct registreert. 
Als je de school niet wenst te informeren over het al dan niet voldoen aan één of meerdere indicatoren, dan zal je kind beschouwd worden als niet-indicatorleerling. 
Als je de school foutief informeert, dan zal je kind ook beschouwd worden als niet-indicatorleerling en komt hier achteraan de lijst. Bij toewijzing van een school kan de school jouw inschrijving weigeren gedurende de inschrijfperiode voor toegewezen leerlingen. 

Wordt bij het aanmelden gevraagd naar de keuzeopties in 1A?
Neen, tijdens de aanmeldperiode kiezen de ouders enkel voor het eerste leerjaar A of B. 
Krijg je een toewijzing (ticket) voor een school, dan zal deze school je vragen om digitaal extra gegevens door te geven.
Op dat moment zal de school je ook vragen je keuzeoptie in 1A te registeren.

Het is erg belangrijk dat je je vooraf informeert over de keuzeopties die in Sint-Angela en Don Bosco worden aangeboden.
Het aanbod van onze scholen verschilt! Meer informatie vind je op de websites van de scholen of via de knop 'Studieaanbod'.

Meld je aan voor 1A of 1B?
Kinderen die hun getuigschrift basisonderwijs zullen behalen, melden aan voor 1A. Kinderen die hun getuigschrift basisonderwijs niet zullen behalen, melden aan voor 1B. 
Twijfel je of je kind het getuigschrift zal behalen, contacteer de basisschool of het CLB. 
Is er nog geen duidelijkheid bij het aanmelden of je kind het getuigschrift zal halen, dan heb je de mogelijkheid om zowel voor 1A als voor 1B aan te melden. 

Wat indien je kind geen rijksregisternummer heeft?
Je neemt contact op met aanmelden@sgdilbeekternat.be. Tijdens de aanmeldperiode zal er ook een telefoonnummer beschikbaar zijn waar je terecht kan voor dringende technische ondersteuning. Dit telefoonnummer zal gepubliceerd worden op onze contactpagina.  

Via welke multimedia kan je aanmelden?
Je kan surfen naar https://naarschoolindilbeekternat.be op elke soort computer, laptop, smartphone, tablet, …  en via elke soort recente browser. Internet Explorer is verouderd en mag niet gebruikt worden.
Aanmelden via een tablet of smartphone raden we af omwille van het kleine scherm, het zal comfortabeler gaan op een pc.

Je hebt geen toegang tot het internet. Bij wie kan je terecht?
Je kan op eender welke computer aanmelden: thuis, bij familie, je buren, in een openbare bibliotheek, een buurthuis, de lagere school… Er zijn lokale partners die je kunnen helpen. Neem contact op met een organisatie in je buurt. 

Je hebt geen e-mail adres, hoe kan je aanmelden?
Tijdens de aanmeldperiode zal er een telefoonnummer beschikbaar zijn waar je terecht kan voor dringende technische ondersteuning. Dit telefoonnummer zal gepubliceerd worden op onze contactpagina.  

VRAGEN OVER DE PERIODE NA DE TOEWIJZING

Hoe lang blijft je kind op de reservelijst staan?
Je verliest je reservenummer in de school van hogere voorkeur niet bij inschrijving in de school van lagere voorkeur. Je kind blijft op de wachtlijst staan t.e.m. de vijfde schooldag van oktober tenzij je zelf je plaats op de wachtlijst annuleert. 

Wat gebeurt er met je reservenummer?
Indien de school van je eerste keuze volzet is, krijg je een reservenummer (R-nummer). Dat betekent dat je een genummerde plaats krijgt op de wachtlijst. We respecteren strikt de volgorde van de wachtlijsten.
Als je in een bepaalde school een reservenummer kreeg, krijg je ook een bewijs van niet-gerealiseerde inschrijving.
Als er een plaats vrij komt, contacteert de school je. Je moet dan binnen de vijf schooldagen beslissen of je kind die vrije plaats wil innemen. 
Het is mogelijk dat je voor beide scholen op een wachtlijst terecht komt. Ook in dat geval willen we de plaatsen zo eerlijk mogelijk verdelen. Kinderen met een school van lagere voorkeur dan die van jou, kunnen nooit voor jou op de wachtlijst staan. 
Het is belangrijk te weten dat de toestand van 25 mei 2020 niet die van 1 september is. De ervaring leert dat er leerlingen niet komen inschrijven en dus plaats maken voor kinderen op de reservelijsten.
Vanaf 25 mei kan je de website raadplegen om het dossier op te volgen of je reservenummer te annuleren. Hiervoor heb je je accountgegevens nodig.

Kan je de keuze voor 1A later omzetten naar 1B of omgekeerd?
Je kan tijdens het aanmelden kiezen voor 1A of 1B of voor beide. Deze keuze is bindend en kan niet meer gewijzigd worden na de aanmelding. 
Voorbeeld:
Je hebt je kind aangemeld voor 1B en krijgt een school toegewezen voor 1B. 
Je kind haalt toch het getuigschrift en voldoet dus niet meer aan de toelatingsvoorwaarden om te starten in 1B. 
Je hebt niet aangemeld voor 1A en kan dan ook maar inschrijven in 1A vanaf 2 juni daar waar er nog plaats is. 

Hoe kan ik me inschrijven?
Krijg je een volgnummer dat begint met een T (toewijzing), dan kan je je kind inschrijven in deze school.
De school zal je op 25 mei informeren over hoe je kan inschrijven via het bericht van toewijzing.
Je kan via je account inloggen op de aanmeldpagina. In het keuzemenu zie je een nieuw veld 'Inschrijving afronden'.
De school zal je vragen extra gegevens in te vullen (bv. contactgegevens van de ouders), er zal ook gevraagd worden een studierichting uit te kiezen!
Je inschrijving wordt pas officieel wanneer je akkoord gaat met het schoolreglement van de school.

Lukt het niet om de richtlijnen voor het inschrijven op te volgen?
Het is belangrijk dat je de school hiervan op de hoogte brengt per telefoon, e-mail …
Als je de school niet contacteert voor het einde van de inschrijvingsperiode ben je de toegewezen plaats kwijt!
(We kunnen voorlopig geen einddatum voor de inschrijvingsperiode bepalen omwille van de coronamaatregelen. Toch vragen we met aandrang om de inschrijving zo spoedig mogelijk af te ronden.)