AANMELDEN

De aanmeldperiode is afgelopen!

Vanaf 25 mei 2020 kan u via deze website de plaats van uw kind
op de (eventuele) wachtlijst opvolgen of afstand doen van een reserveplaats.
Voorlopig kan u enkel een account aanmaken of wijzigen.

START MET DE AANMELDING