1A of 1B?

1A
1A is bestemd voor leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs ontvangen.

1B
1B is bestemd voor leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs ontvangen.
Weet je nog niet of je kind het getuigschrift basisonderwijs zal ontvangen, contacteer dan de basisschool of het CLB.

1A of 1B